محاسبه ظرفیت فن کویل

فن کویل از یک یا چند ردیف کویل مسی با پره های آلومینیومی یا مسی تشکیل شده که زیر یا پشت آن یک فن قرار دارد.از فن کویل می توان هم برای گرمایش و هم برای سرمایش ساختمان استفاده کرد . برای انتخاب فن کویل بارهای محسوس و نهان اتاق محاسبه و سپس مدل فن کویل از کاتالوگ سازنده مشخص می شود . ( لطفا به کاتالوگ درج شده در پایین صفحه مراجعه نمایید )غالبا فن کویل ها برای بار سرمایشی انتخاب شده و برای بار گرمایشی بررسی می شوند .

با مشخص شدن مدل فن کویل ، دبی آب عبور کننده از آن برای تعیین قطر لوله های متصل به آن مشخص می شود. معمولا قطر لوله تخلیه فن کویل بر اساس توان خنک کنندگی کویل مشخص می شود و قطر آن غالبا 3/4 اینچ است. فن کویل های دیواری را در روی نقشه با علامت FC و فن کویل های سقفی را با علامت CFC نشان می دهند .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ چیلدیران را مطالعه نمایید.

کاتالوگ چیلدیــــران